کیت‌های تشخیص عفونی (Diagnostic Kits) برای تشخیص بیماری‌های عفونی متنوعی استفاده می‌شوند. این کیت‌ها معمولاً برای تشخیص ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و سایر عوامل عفونی در نمونه‌های بیولوژیکی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر، موضوعات مرتبط با کیت‌های تشخیص عفونی را می‌توانید بیابید:

تشخیص ویروس‌های تنفسی: توسعه کیت‌های تشخیصی برای ویروس‌های تنفسی مانند ویروس تب...

ادامه مطلب